Nabór do Niepublicznego Przedszkola w Nieszawie „Bajeczna Przystań” na rok szkolny 2019/2020

STOWARZYSZENIE  „PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ” W PARTNERSTWIE Z GMINĄ MIEJSKĄ NIESZAWA

INFORMUJE O NABORZE DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIESZAWIE „BAJECZNA PRZYSTAŃ” NA ROK SZKOLNY 2019/2020

REKRUTACJA PROWADZONA JEST W SPOSÓB CIĄGŁY,

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ W URZĘDZIE MIASTA NIESZAWA I STOWARZYSZENIU „PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ” W ODOLIONIE

W naszym przedszkolu zapewniamy:

 • realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego;
 • zajęcia adaptacyjne dla dzieci najmłodszych;
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczna i fachowy personel pomocniczy ;
 • 10-godzinną opiekę i zajęcia;
 • atmosferę szacunku, akceptacji, tolerancji i bezpieczeństwa;
 • fachową opiekę i pomoc dla wszystkich dzieci, także niepełnosprawnych i przewlekle chorych;
 • wyżywienie;
 • zajęcia dodatkowe – logopedia;
 • język angielski;
 • udział w konkursach recytatorskich, plastycznych, ekologicznych; w wycieczkach tematycznych, rekreacyjnych, krajoznawczo –turystycznych;
 • nowoczesne i aktywizujące metody nauczania i wychowania;

 

Przedszkole mieścić się będzie w Nieszawie, ul. Św. Maksymiliana Kolbe

CZEKAMY NA DZIECI Z TERENU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.ziemiakujawska.pl,  www.nieszawa.pl, oraz pod nr tel. 54 283 81 76, 54 282 40 97

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10.

Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne pt. „Maluch Odkrywca – upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Nieszawa”

 

PLAKAT format A3

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIESZAWIE BAJECZNA PRZYSTAŃ (003)

REGULAMIN REKRUTACYJNY nieszawa

Podobne aktualności

Skip to content