Nadanie nazwy ulicy Św. Prokopa w Konecku

W dniu 14 lipca 2019 roku odbyła się uroczystość nadania zgodnie z Uchwałą Nr VII/64/19 Rady Gminy Koneck z dnia 28 maja 2019 r. nazwy ulicy Św. Prokopa w Konecku. Święty Prokop jest patronem parafii w Konecku. Tą nazwę  nosi główna ulica w Konecku. Jest to droga publiczna – droga powiatowa  Przybranowo – Koneck.

Uroczystość nadania nazwy ulicy połączona była z tradycyjnym odpustem parafialnym. Impreza rozpoczęła się mszą święta w Kościele Parafialnym pw. Św. Prokopa w Konecku. Po mszy świętej zaproszeni goście wraz z mieszkańcami udali się na plac przed kościołem. Ulica wraz z tablicą zostały poświęcone przez ks. Proboszcza Jana Radaszewskiego oraz ks.Stanisława Mazurskiego. Oficjalne odsłonięcie tablicy z nazwą ulicy dokonał Pan Wójt Ryszard Borowski, Pani Sołtys Sołectwa Koneck Pani Wioletta Fuminkowska, Ks. Proboszcz Jan Radaszewski oraz ks. Stanisław Mazurski. Podczas uroczystości zabrał głos Pan Wójt Ryszard Borowski oraz ks. Proboszcz, który odczytał list od Pani Poseł Anny Sobeckiej oraz od ks. biskupa Wiesława Meringa. Po uroczystości mieszkańcy mogli udać się na stoiska oraz wieczorem na zabawę odpustową pod nazwą „PROKOPIANKA”.

 

 

 

Podobne aktualności

Skip to content