Wnioski o szacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym

Uwaga Rolnicy

W związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy wystąpienia w okresie od 1 maja do 30 czerwca 2019 r. tj. 5 okresie raportowania, suszy rolniczej wśród zbóż jarych, rzepaku i rzepiku na terenie Gminy Koneck na I kategorii gleb tj. piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty, Wójt Gminy Koneck informuje o możliwości zgłaszania do Urzędu Gminy w Konecku wniosków o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym i działach specjalnych produkcji rolnej wyrządzonych przez suszę w uprawach rolnych gospodarstw położonych na terenie Gminy Koneck.

Dane zawarte w zgłoszeniu muszą być zgodne z powierzchnią i strukturą upraw wskazaną przez rolnika we wniosku o dopłaty obszarowe 2019.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 26  lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Konecku, pokój nr 8, tel. (54) 272 23 02 wew. 20

Wnioski: 201907161100

 

Wójt Gminy Koneck

Ryszard Borowski

Podobne aktualności

Skip to content