VII Kongres Przedsiębiorczości 2019

W dniach 24 – 25 października 2019 roku Wójt Gminy Koneck Pan Ryszard Borowski uczestniczył w VII Polskim Kongresie Przedsiębiorczości 2019, który odbył się w Olsztynie. Organizatorem kongresu była Polska Agencja Przedsiębiorczości.

Podczas kongresu Gmina Koneck została uhonorowana statuetką „Lider Rozwoju Regionalnego 2019″.

Zakres tematyczny VII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości zawierał blisko 30 paneli dyskusyjnych, które swoją tematyką obejmą najistotniejsze kwestie z punktu widzenia polskiej oraz europejskiej gospodarki. Zagadnienia obejmują takie tematy, jak innowacyjność, rozwój samorządów regionalnych oraz lokalnych, nowoczesne usługi dla biznesu, ekspansję zagraniczną, szkolnictwo wyższe, energetykę, medycynę czy przemysł 4.0.

W kongresie uczestniczył m.in. Jurgen Tiedje – przedstawiciel Komisji Europejskiej ds. badań i innowacyjności, który wziął udział w panelach dyskusyjnych Nauka dla biznesu czy biznes dla nauki oraz Przemysł 4.0.

Podczas Kongresu Pan Wójt Ryszard Borowski był prelegentem, wziął udział w panelu dyskusyjnym wraz z Panem Witoldem Wróblewskim – Prezydentem Miasta Elbląg, Panią Anną Modzalewską – Dyrektorem Generalnym ds. Polityki i Regionalnej Komisji Europejskiej, Panem Wojciechem Iwaszkiewiczem – Burmistrzem Miasta Giżycko, Panem Tomaszem Osewskim – Wójtem Gminy Ełk oraz z Panem Jackiem Wiśniowskim – Burmistrzem Lidzbarka Warmińskiego w dyskusji na temat „Perspektywa Rozwoju Samorządu” zagadnienia:
– Kadencja 2018 – 2023. Wizja i perspektywa;
– Rozwój samorządów po roku 2020;
– Rola samorządu w budowaniu środowiska otoczenia biznesu – oświata i inwestycje;
-Rozwój regionalny i społeczność lokalna;
– Jak zatrzymać mieszkańca. Wyzwania dla polskich samorządów;
– Rola powiatu w kontekście funkcjonowania gminy.

 

ORGANIZATOR

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

PATRONAT HONOROWY
 

 

Podobne aktualności

Skip to content