Szkolenia dot. projektów grantowych

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE DOTYCZĄCE PROJEKTÓW GRANTOWYCH

(dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji oraz organizacji pozarządowych)

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza podmioty z terenu powiatu aleksandrowskiego na szkolenie w zakresie:

przygotowania wniosków na realizację projektów grantowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi 11 Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Tematem szkolenia będą kluby pracy oraz aktywizacja społeczno – zawodowa (w tym szkolenia dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

DATA I MIEJSCE SZKOLENIA

21 listopada 2019 r. (czwartek), godz.: 9:00 – 15:00 w świetlicy wiejskiej w Wołuszewie.

 

UCZESTNICY

Osoby indywidualne prowadzące działalność gospodarczą, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji, organizacji pozarządowych powiatu aleksandrowskiego zainteresowane złożeniem wniosku o powierzenie grantu na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

ZAPISY

Szkolenie jest bezpłatne, ma charakter otwarty. Ze względów organizacyjnych obowiązują wcześniejsze zapisy do dnia 18 listopada 2019 r. do godziny 15:00 telefonicznie, mailowo bądź osobiście w biurze Stowarzyszenia w Odolionie, ul. Piaskowa 4.

 

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Odolion, ul. Piaskowa 4,  87-700 Aleksandrów Kujawski

tel. 54 282 40 97; e-mail: ziemia.kujawska@wp.pl

 

SZKOLENIE 21.11.2019-2

 

Podobne aktualności

Skip to content