Otwarta ścieżka kariery

 

Zapraszamy osoby młode z terenu województwa kujawsko  – pomorskiego w wieku 15-29 lat, osoby  bierne zawodowo do udziału w projekcie „OTWARTA ŚCIEŻKA KARIERY” organizowanym w partnerstwie przez Nasze Stowarzyszenie. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat zamieszkujące woj. kujawsko – pomorskie (Preferowane osoby zamieszkujące miasta: Grudziądz, Włocławek, Chełmno, Nakło nad Notecią, Rypin, Inowrocław), które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

 • Nie pracują (tj. są bierne zawodowo),
 • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
 • Nie szkolą się.

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

 • doradztwo zawodowe dla każdego uczestnika,
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • szkolenie zawodowe wynikające z IPD, (do wyboru)
 • 3-miesięczne płatne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem,
 • pośrednictwo pracy.

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy Panie, osoby z niskimi kwalifikacjami oraz os. niepełnosprawne.

 Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe – 6,78 zł/ godzinę szkolenia,
 • Catering,
 • Zwrot kosztów dojazdu,
 • Badania lekarskie,
 • Stypendium stażowe – 1017,40 zł netto,
 • Ubezpieczenie NNW.

 UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chęć uczestnictwa w projekcie prosimy przesyłać na adres e-mail: info@asise.pl lub zgłaszać osobiście do biura projektu, które mieści się w Bydgoszczy, na ulicy Fordońskiej 120, budynek C, pok. 4. tel. 537 824 632

Godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek od g. 8.00 do g. 16.00

czwartek od g. 10.00 do g. 18.00

Celem głównym projektu  jest wyższa atrakcyjność zawodowa na rynku pracy wśród 60 os. młodych (35K/25M) biernych zawodowo, do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Cel chcemy osiągnąć poprzez zastosowanie następujących instrumentów wsparcia         w ramach projektu: indywidualnego doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych,           3 – miesięcznych staży zawodowych, pośrednictwa pracy.

OKRES REALIZACJI: 01.10.2019 – 30.09.2020

 

Lider projektu:

KAMEA Paweł Kozarzewski,  ul. Tomasza Zana 13/29,  20-601 Lublin

Partnerzy:

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno–Edukacyjnych, ul. Narutowicza 61,

20-016 Lublin

info na stronę

Podobne aktualności

Skip to content