Projekt pn. „Integracja społeczna kluczem w walce o poprawę sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Gminny Ośrodek Kultury w Konecku realizuje projekt pn. „Integracja społeczna kluczem w walce o poprawę sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność . Całkowita wartość projektu
49 592,00 zł,  dofinansowanie 43 772,00 zł. W ramach projektu odbywają się zajęcia z dietetykiem, zajęcia taneczne, gimnastyczne, wikliniarskie, już wkrótce wokalne i florystyczne. Okres realizacji projektu 01.12.2019 do 31.07.2020 r.

Podobne aktualności

Skip to content