Daily Archive: 13 marca, 2020

krus

Informacji dot. dodatkowego świadczenia rocznego

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2020 r. poz. 321) zakłada coroczną wypłatę dodatkowego świadczenia pieniężnego emerytom i rencistom....

Skip to content