Uwaga!!! Regulowanie opłat za pomocą przelewu

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374), prosimy o regulowanie opłat za pomocą przelewu bankowego:

– za odpady komunalne na konta indywidualne lub wydzielone konto ogólne:

62 9557 1016 0500 0231 2000 0025

– z tytułu podatków i innych należności na konto:

08 9557 1016 0000 0231 2000 0001

Podobne aktualności

Skip to content