Informacja o ogólnopolskim konkursie plastycznym

Zachęcamy mieszkańców gminy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym na kartę pocztową, której grafika ukazywać będzie gminę Zelów jako miejsce łączące wiele wyznań i kultur. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju oraz pytaniami dotyczącymi konkursu zdecydowaliśmy się na przedłużenie terminu dostarczenia prac do końca czerwca br. oraz umożliwienie przesłania zgłoszenia drogą elektroniczną (prosimy jednak o zachowanie oryginału pracy do czasu rozstrzygnięcia konkursu).

Celem konkursu jest m.in. budowanie postaw wzajemnej tolerancji i zrozumienia.

 

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

a) kategoria I -uczniowie szkół podstawowych

b) kategoria II -uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli.

 

Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wybierze 4, które zostaną wydane w formie karty pocztowej, na rewersie której zostaną podane dane laureata pracy tj. imię, nazwisko i nazwa miejscowości z której pochodzi praca. Na prace czekamy do 30 czerwca br. Prace z niezbędnymi załącznikami można przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów lub złożyć osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Zelowie. Na przesyłce należy umieścić napis: Konkurs: „Gmina Zelów –wielowyznaniowy dialog jedności”. Wysyłając zgłoszenie drogą elektroniczną należy wypełnić formularz zgłoszeniowy z niezbędnymi zgodami i przesłać w formie skanu wraz z pracą (skan pracy konkursowej w rozdzielczości minimum 300 dpi zapisany w formacie JPEG) na adres e-mail: j.maciejewska-karbowniczak@zelow.pl  w tytule wiadomości prosimy o wpisanie nazwy konkursu.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie. Więcej informacji w regulaminie konkursu na stronie internetowej http://zelow.pl/2020/01/30/ogolnopolski-konkurs-plastyczny/ lub pod numerem tel. 44 634 10 00.

 

Regulamin konkursu ogólnopolskiego

zalacznik_nr_1_do_regulaminu.docx

zalacznik_nr_2_do_regulaminu

zalacznik_nr_3_do_regulaminu

Podobne aktualności

Skip to content