Ogłoszenie dot. naboru uczestników do projektu

OGŁOSZENIE !!!              

    

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KONECKU

OGŁASZA UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU     

PN.;  „ INTEGRACJA SPOŁECZNA KLUCZEM W  WALCE O POPRAWĘ SYTUACJI OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”    

NABÓR ZOSTANIE PRZEPROWADZONY W DNIU 17.05.2020 R. W GODZ. 13.00 – 17.00

W BIURZE OŚRODKA KULTURY W KONECKU

         TELEFON KONTAKTOWY 54 2722026

 

                                    DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W KONECKU
   JOLANTA ROSIŃSKA

Koneck, dnia 30.04.2020 r.

Podobne aktualności

Skip to content