Zawiadomienie o zwołaniu XVI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck
uprzejmie informuje o zwołaniu XVI sesji VIII kadencji Rady Gminy Koneck
na dzień 21 maja 2020 r. o godzinie 10.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku.

 

PORZĄDEK OBRAD XVI SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY – 21 maja 2020 r.

 

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Powołanie protokolanta.
  4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

6.1. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Konecku

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Koneck

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/121/20 Rady Gminy Koneck
z dnia 31 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających Azbest dla Gminy Koneck na lata 2019 – 2032”

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających Azbest dla Gminy Koneck na lata 2019 – 2032”

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.5. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7. Informacje lub komunikaty.

8. Wnioski.

9. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy.

 

 

UWAGA!!!

 

W związku z panującym w kraju zagrożeniem epidemicznym związanym
z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo radnych Gminy Koneck oraz pracowników Urzędu Gminy w Konecku zachęcamy do oglądania obrad sesji na stronie internetowej urzędu www.koneck.eu, bądź na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.koneck.eu.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Podobne aktualności

Skip to content