Zdalna szkoła

Komputery trafiły do szkół

     W dniu 7 lipca 2020 r. Wójt Gminy Koneck Ryszard Borowski przekazał na ręce dyrektorów placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy 18 nowych laptopów. Komputery trafiły do Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku, Szkoły Podstawowej w Straszewie oraz  Szkoły Podstawowej w Świętem i służyć będą najbardziej potrzebującym dzieciom do nauki zdalnej.

Wysokość dofinansowania uzależniona była od ilości uczniów. Według tej kategorii Gmina Koneck otrzymała kwotę 44 990,00 zł.

Zakupiony sprzęt zostanie użyczony szkołom, które rozdysponują go wśród uczniów i nauczycieli zgodnie ze swoim rozeznaniem. Kiedy nauczanie powróci do tradycyjnej formy sprzed epidemii, sprzęt będzie dalej wykorzystywany przez uczniów i nauczycieli w szkołach np. podczas prowadzenia lekcji.

Sprzęt zakupiony został w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

 

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 

Podobne aktualności

Skip to content