Otwarcie drogi na odcinku Zazdromin-Straszewo-Chlewiska

W dniu 8 lipca 2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie drogi w miejscowości Kolonia Straszewska na odcinku Zazdromin – Straszewo – Chlewiska (nr drogi 160401C). Udział w uroczystości wzięli Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski Pan Józef Ramlau, wójt gminy Koneck Pan Ryszard Borowski, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Pani Marzena Baczyńska, Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem św. Marcina w Straszewie ks. Zygmunt Kuśmierek, Wiceprezes Firmy DROGTOM z Włocławka Pan Jakub Wieczorek, Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego Pan Adam Mickiewicz i Pan Piotr Przybylski, sołtys sołectwa Straszewo Pan Krzysztof Lewandowski, radni Gminy Koneck, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim pod batutą kapelmistrza Pana Waldemara Urbańskiego, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej ze Straszewa, mieszkańcy Straszewa i Kolonii Straszewskiej oraz pracownicy Urzędu Gminy w Konecku.

Po oficjalnym przywitaniu gości przez Pana Wójta Ryszarda Borowskiego oraz prezentacji inwestycji została przecięta wstęga przez Pana Józefa Ramlau, Pana Ryszarda Borowskiego, Pana Józefa Lewandowskiego oraz Pana Zbigniewa Raszkę. Droga została poświęcona przez Księdza Proboszcza. Podczas uroczystości zabrał głos Pan Wicewojewoda. Po oficjalnych uroczystościach został zorganizowany przejazd nowo przebudowaną drogą.

Droga gminna nr 160401 C Zazdromin – Straszewo – Chlewiska to ciąg komunikacyjny łączący drogi wojewódzkie nr 252 Inowrocław – Włocławek z drogą wojewódzką nr 266 oraz skracający dojazd do węzła autostrady A1 i drogi krajowej nr 91 w Ciechocinku.

Inwestycja realizowana w dwóch etapach (2019 r./2020 r.) ze środków finansowanych programu rządowego Funduszu Dróg Samorządowych oraz budżetu gminy Koneck.

W 2019 r. została przebudowana droga – etap I na odcinku 2,359 km. Wartość inwestycji to 1 259 203,83 zł,  udział Funduszu Dróg Samorządowych 80 % tj. 1 007 363,06 zł, udział Gminy Koneck 20 % tj. 251 840,77 zł.

W 2020 r. zrealizowano – etap II na odcinku 2,224 km. Wartość inwestycji 1 527 101,22 zł, udział Funduszu Dróg Samorządowych 80 % tj. 1 221 680,98 zł, udział Gminy Koneck 20 % tj. 305 420,24 zł.

Koszt całkowity całego zadania (dwóch etapów) wynosi: 2 786 305 zł.

Dofinansowanie ze środków FDS 80 %: 2 229,044 zł.

Udział Gminy Koneck 20 %: 557 261,01 zł.

Odcinek drogi przebudowany w dwóch etapach: długość 4,583 km, w tym 1641 m bieżących chodnika (582 m – I etap i 1059 m – II etap).

Podobne aktualności

Skip to content