XIX edycja PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

XIX Edycja programu stypendiów pomostowych w roku akademickim 2020/2021

 

Celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miasteczek pokonania wyjątkowo trudnej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej, przez ufundowanie stypendiów (w wysokości 500 zł miesięcznie przez 10 miesięcy) na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich, publicznych akademiach.

 

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2020 r., który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i:

    • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu min. 90 punktów);
    • zostanie przyjęty w roku akademickim 2020/2021 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
    • mieszka na  terenach wiejskich lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
    • pochodzi z z rodziny, w których dochód w przeliczeniu na jedną osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1820 zł brutto;
    • jest dzieckiem byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na umowę o pracę w okresie minimum 2 lata.

 

 

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl.

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie do 14 września 2020 r., do godziny 16.00.

Szczegółowe informacje o programie udziela Pani Magdalena Balicka – tel. 052 525 08 34

Ogłoszenie

 

Regulamin stypendiów pomostowych Regulamin

Podobne aktualności

Skip to content