Daily Archive: 23 lipca, 2020

Informacje dot. odpadów komunalnych

    Każdy właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  prowadzenie selektywnej...

Informacje dot. zwalczania zgnilca amerykańskiego

Wójt Gminy Koneck przekazuje informację Powiatowego Lekarza Weterynarii  w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego na terenie powiatu aleksandrowskiego oraz o ustaleniu obszaru zapowietrzonego dla miejscowości: Straszewo, Kolonia Straszewska, Chromowola, Rybno, Brzeźno, Kruszynek, Kolonia...

Rekrutacja do Ochotniczego Hufca Pracy

Ochotnicze Hufce Pracy prowadzą rekrutację młodzieży w wieku 15-18 lat. Zapraszają osoby, które mają problemy z nauką i nie radzą sobie z nią w normalnym trybie nauczania.   Ochotnicze Hufce Pracy oferują: Szkołę Podstawową...

Skip to content