Informacja dot. Rolnik na kwarantannie

ROLNIK NA KWARANTANNIE

 KRUS informuje, że rolnikom objętym kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19,  przysługuje  zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną.

Kwota zasiłku wynosi 1300 zł. (50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od dnia 1 stycznia 2020 r. wynosi 2600 zł.).

 Zasiłek przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, który:

 • został objęty obowiązkową kwarantanną z powodu:
  • powrotu do kraju z zagranicy
  • zakażenia koronawirusem
  • podejrzenia o zakażenie koronawirusem
  • bliskiego kontaktu z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie koronawirusem
 • został objęty nadzorem epidemiologicznym,
 • został objęty hospitalizacją,
 • wspólnie zamieszkiwał lub gospodarował z osobą, która odbywa lub odbywała obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy albo na podstawie decyzji państwowego inspektora sanitarnego.

Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną wszczyna się na pisemny wniosek. Do wniosku należy dołączyć decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego lub Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego o zakażeniu koronawirusem lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP.

W przypadku uzyskania przez ubezpieczonego rolnika i domownika prawa do zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną oraz prawa do zasiłków chorobowych z tytułu czasowej niezdolności do pracy, uprawnionemu wypłaca się jedno świadczeniewyższe albo wybrane przez uprawnionego.

Przyznany zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej KRUS (www.krus.gov.pl), lub w każdej Placówce KRUS.

 

Wniosek do pobrania:  WNIOSEK_O_ZASILEK_kwarantanna_18_05_20

 

 

Podobne aktualności

Skip to content