Harmonogram wywozu odpadów komunalnych oraz informacja dot. „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koneck”.

Informacja dotycząca „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koneck”.

 

W związku z wejściem w życie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koneck”, przyjętego uchwałą nr XXI/165/20 Rady Gminy Koneck w dniu 18 grudnia 2020 r wprowadzono precyzyjne zasady gromadzenia, segregacji oraz przekazywania do odbioru odpadów komunalnych. Prosimy mieszkańców Gminy o zapoznanie się z obowiązującym Państwa regulaminem celem uniknięcia w przyszłości nieporozumień związanych z powyższymi zasadami oraz realizacją świadczonej usługi odbioru odpadów komunalnych.

 

Podstawowe informacje dotyczące zasad przekazywania do odbioru odpadów komunalnych:

 

 • pojemniki lub worki muszą być udostępnione dla podmiotu odbierającego odpady poprzez wystawienie pojemnika lub worka przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich auta odbierającego odpady. Dojazd po odpady może odbywać się również drogą wewnętrzną prowadzącą do nieruchomości pod warunkiem że jest on swobodny i nie zagrażający bezpieczeństwu jazdy.

 

 • zwolnienie z konieczności wystawienia pojemników lub worków przed wejściem na teren nieruchomości dotyczy wyłącznie właścicieli tych nieruchomości, na których znajduje się altana śmietnikowa z wejściem zlokalizowanym bezpośrednio z drogi bez konieczności wchodzenia odbierającego odpady na teren nieruchomości.

 

 • odpady należy przekazywać do odbioru w workach lub pojemnikach w odpowiednim obowiązującym kolorze: papier (kolor niebieski), metale i tworzywa sztuczne (żółty), szkło (zielony), bioodpady (brązowy). Tylko odpady prawidłowo posegregowane i spakowane do prawidłowych kolorem worków/pojemników będą odbierane.

 

Można wystawić do odbioru odpady w workach/pojemnikach innego koloru pod warunkiem wyraźnego, czytelnego opisania worków/pojemników rodzajem zgromadzonych w nich odpadów.

 

 • prosimy aby pojemniki lub worki z przeznaczonym do odbioru odpadem komunalnym były wystawione do odbioru nie później niż do godz. 6.00. Pojemniki/worki wystawione później mogą być nieodebrane jeżeli odbiór w danej nieruchomości nastąpił przed ich wystawieniem

 

 • właściciele nieruchomości otrzymają worki na odpady nieodpłatanie (dotyczy worków na odpady szkła, papieru, tworzyw sztucznych i metali oraz odpadów biodegradowalnych) na zasadzie: ile właściciel nieruchomości wystawił danego koloru worków z odpadami w dniu wywozu tyle otrzyma danego koloru worków pustych, jednak nie więcej niż siedem sztuk worków danego koloru. Jeżeli właściciel nieruchomości wystawił odpady w workach o minimalnej pojemności w zamian otrzyma worki w ilości odpowiadającej pojemności workom z przekazanymi odpadami.

 

Zasady segregacji odpadów – kwalifikowania ich do danego rodzaju odpadów:

 

 1. papier – opakowania z papieru, karton, tektura (także falista), ulotki, katalogi, gazety i czasopisma, prospekty, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, torby i worki papierowe, papier pakowy;

 

 1. metale i tworzywa sztuczne – opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po

 

napojach, nakrętki plastikowe, opakowania po środkach czystości (np. proszek do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów itp.), plastikowe opakowania po produktach spożywczych, plastikowe torby,

 

worki, reklamówki, zafoliowany papier, puste opakowania po lekach i zużytych artykułach medycznych, opakowania po chemii gospodarczej aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folia aluminiowa i metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych np. zabawki metalowe, narzędzia;

 

 1. szkło – opakowania ze szkła czyli butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców), puste opakowania szklane po lekach;

 

 1. odpady ulegające biodegradacji – skoszona trawa, liście, warzywa, chwasty, kwiaty z ewentualną pozostałością ziemi kwiatowej, odpady kuchenne, trociny, kora drzew;

 

 1. pozostałe odpady komunalne – ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, pieluchy jednorazowe, inne środki higieny osobistej, gąbki, guma (z wyjątkiem opon), zużyte worki do odkurzaczy, opakowania drewniane mieszczące się w pojemniku, kości zwierząt i pozostałości po domowych zwierzętach (np. psach, kotach, ptakach ozdobnych, gryzoniach), ceramika stołowa, potłuczone lustra, doniczki, kryształy, porcelana, szklanki, długopisy, pisaki, płyty CD, zdjęcia, papier termiczny, szczotki, świeczki, styropian niebudowlany (wyłącznie będący zabezpieczeniem przy zakupie sprzętu AGD).

 

 1. Popiół

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( P S Z O K ) czynny od poniedziałku do piątku przy ulicy Polnej 87, 87-710 Służewo w godzinach 7.00 – 15.00 oraz w soboty w godzinach 9.00 13.00. Punkt ten jest przystosowany do bezpłatnego odbioru następujących odpadów komunalnych: (poza wymienionymi w punktach 1-6) przeterminowane leki; baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; meble i odpady wielkogabarytowe; opony od pojazdów osobowych, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót; chemikalia; zużyte opony; tekstylia i odzieży

 

Zachęcamy do korzystania z aplikacji EKOSKŁAD, która do pobrania jest (bezpłatnie) w SKLEPIE PLAY po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła „ekosklad”.

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w miesiącach

Styczeń – Czerwiec 2021r.

 

 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH , SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Z TERENU GMINY KONECK W RAMACH MOBILNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

W związku ze zbliżającą się zbiórką odpadów wielkogabarytowych w gminie informu-jemy mieszkańców, że do tego rodzaju odpadów zalicza się: meble (szafy, szafki, fotele, krzesła, stoły, ławy, łóżka, tapczany, itp.) oraz inne odpady wielkogabarytowe (np. rowery, materace, pierzyny, duże zabawki dziecięce, dywany, wanienki plasti-kowe, wiadra i miski plastikowe i metalowe itp.).

 

W dniach odbioru odpadów wielkogabarytowych odbierzemy również sprzęt elektryczny i elektroniczny pod warunkiem, że jest kompletny (nie ma wymontowanych czę-ści) oraz opony od pojazdów osobowych w ilości do 4 sztuk na nieruchomość.

 

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić najwcześniej na 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru przed posesją. Wyłącznie w przypadku braku możliwości wystawienia odpadów przed posesją (np. zagrożenie zastawienia chodnika) odpady mogą stać na terenie posesji, tuż przy bramie/furtce, w taki sposób aby jednoznacznie wskazywało to na odpady przeznaczone do odbioru, a brama/furtka w przypadku pozostawienia odpadów na terenie posesji musi być otwarta.

 

 

Gmina Koneck Styczeń – Czerwiec 2021

Podobne aktualności

Skip to content