Program – „Wspieraj Seniora” 2021

Program – „Wspieraj Seniora”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku informuje, iż zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 05.01.2021 r. podjęto decyzję o przedłużeniu realizacji programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na I kwartał 2021 r z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w najbliższym czasie ograniczą swoją aktywność do niezbędnego minimum i pozostaną w domu, a nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki.  Pomoc świadczona jest nieodpłatne.  Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie można poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

 

Program adresowany jest do:

– Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażania wirusem COVID-19.

– W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego. Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Seniorem.

 

Szczegółowych informacji udziela GOPS Koneck pod nr. telefonu 54 272 20 02

 

Seniorzy 70+, którzy potrzebują wsparcia w ramach programu „Wspieraj Seniora” proszeni są o kontakt pod numer telefonu: 22 505 11 11 od poniedziałku do niedzieli. Osoba z infolinii przekaże numer telefonu Seniora do ośrodka pomocy społecznej w Konecku. Seniorzy czekają na telefon pracownika ośrodka, który skontaktuje się z nimi i ustali wszystkie szczegóły udzielenia wsparcia.

 

INFOLINIA

22 505 11 11

Jest czynna 7 dni w tygodniu w godzinach 800 – 2100

 

Podobne aktualności

Skip to content