BADANIA MIESZKAŃCÓW – ANKIETA

W związku z realizowanym przez Związek Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej projektem pn. Centrum Wsparcia Doradczego (CWD), w którym uczestniczy Partnerstwo Związek Gmin Ziemi Kujawskiej a nasza Gmina Koneck jest jego członkiem, planujemy przeprowadzenie badania ankietowego mieszkańców gminy za pomocą kwestionariusza ankiety online.

Ma ona na celu poznanie opinii mieszkańców, o miejscu, w którym żyją, sposobach korzystania z usług publicznych i potrzebach w tym zakresie. Badanie mieszkańców to ważne i cenne źródło informacji, a jego wyniki, podobnie jak pozostałych badań i innych danych będą wykorzystane w pogłębionej diagnozie i pomocne w opracowaniu strategii rozwoju Partnerstwa. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu ok. 15 minut. Zachęcamy i zapraszamy Państwa do udziału  w badaniu. 

Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Ankieta będzie aktywna w dniach: 28.12.2020 – 29.01.2021.

Link do ankiety:   https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7m3s2772avt

Podobne aktualności

Skip to content