Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

 

POPŻ ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku informuje,
że od dnia 26 listopada 2020 r. nastąpiła zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Do pomocy uprawnia dochód:

– 1.542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1.161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Osoby dotąd nie korzystające ze świadczeń pomocy żywnościowej proszone
są o przedstawienie dokumentów  o dochodach netto za miesiąc grudzień 2020 r.
do dnia 31 stycznia 2021 r.

 

 

Wszelkich informacji dot. pomocy żytwnościowej udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konecku tel. 54-272-20-02

 

 

 

Zastępca Kierownika GOPS Koneck

 

Stenia Błaszczak

Podobne aktualności

Skip to content