Apel do mieszkańców

Apel do mieszkańców Gminy Koneck

W związku z pogorszeniem się warunków pogodowych oraz znacznym obniżeniem temperatury powietrza zwracamy się do mieszkańców Gminy Koneck z apelem o czujność i wrażliwość na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób narażonych na działanie niskich temperatur. Okres zimowy jest szczególnie trudny dla osób starszych, niepełnosprawnych samotnie mieszkających oraz bezdomnych.
Nie bądźmy obojętni, gdy w pobliżu czy sąsiedztwie są osoby zagrożone i potrzebujące pomocy.

Szybka i właściwa reakcja może nie tylko pomóc przetrwać zimę ale również ocalić komuś życie!

Bardzo Państwa prosimy o zaangażowanie w działania pomocowe, zachęcamy do: 

  • alarmowania o zagrożeniach odpowiednich służb działających na terenie Gminy Koneck
  • pomocy międzysąsiedzkiej, nic nie zastąpi bowiem zwykłej ludzkiej czujności
    i wrażliwości. 

Wszelkie  niepokojące  sytuacje  prosimy  zgłaszać  do:

GOPS Koneck, ul. Włodzimierza Lubańskiego 11 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30) – 54-272-20-02

Policja997

Pogotowie ratunkowe 999

Numer alarmowy – 112

Z-ca Kierownika GOPS Koneck

 Stenia Błaszczak

Podobne aktualności

Skip to content