logo

W dniach 3-4 marca 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku przy ogromnym wsparciu stażystów oraz strażaków wydawał paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Koneck, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021. Pomocą zostało objętych ponad 300 osób.

Osoby, które dotychczas nie korzystały z paczek żywnościowych, a chciałyby skorzystać z takiej formy wsparcia w kolejnej turze proszone są o zgłoszenie się do tut. GOPS w celu zweryfikowania kryterium dochodowego osoby/rodziny. Dochód osoby samotnej nie może przekroczyć kwoty 1.542,20 zł, a dochód  rodziny nie może przekroczyć 1.161,60 zł
na osobę. Zapraszamy mieszkańców Gminy Koneck od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować stażystom z Urzędu Gminy
w Konecku oraz druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych w Konecku i Brzeźnie za pomoc przy podziale i rozdawaniu paczek żywnościowych oraz utrzymaniu porządku i zachowania zasad dystansu społecznego.

Dziękuję także Radnym Gminy Koneck i Sołtysom z terenu Gminy Koneck
za zaangażowanie w upowszechnieniu Programu Operacyjnego – Pomoc Żywnościowa wśród mieszkańców naszej Gminy.      

Z wyrazami szacunku

Zastępca Kierownika

Stenia Błaszczak

 

 

Podobne aktualności

Skip to content