Daily Archive: 12 marca, 2021

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Wykonując uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 84/99 z dnia   10   maja 1999   r.   w   sprawie Programu Profilaktyki   dla   Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Narodowym Programem...

Skip to content