Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Wykonując uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 84/99 z dnia   10   maja 1999   r.   w   sprawie Programu Profilaktyki   dla   Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uruchomił Telefon „Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii – Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”, na który można dzwonić pod bezpłatny numer 800 154 030.

„Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia – Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”, obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy.

Pod wskazanym wyżej, bezpłatnym numerem telefonu, dyzurują każdego dnia prawnik i psycholog.  Linia działa w ramach projektu „Niebieska Sieć”, polegającego na budowie sieci punktów pomocy ofiarom przemocy.

Pod wskazany numer dzwonić  można każdego dnia, w godzinach od 17.00 do 21.00. Możliwe są spotkania osobiste – po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się. Pomoc można uzyskac także drogą e-mailową pod adresem niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

 

źródło: http://niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.html

Podobne aktualności

Skip to content