Szkoła Muzyczna – opłata za wypożyczenie instrumentu!

Szkoła Muzyczna – opłata za wypożyczenie instrumentu!

 

Szanowni Rodzice,

Uprzejmie przypominamy o opłatach za wypożyczenie instrumentów, opłaty należy dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy PSM I st. w Konecku.

Nr rachunku bankowego: 84 9557 1016 2009 0500 0046 0001.

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, okres za jaki wnoszona jest opłata

Przykład: Anna Kowalska, styczeń-kwiecień 2021 r. (lub 01-04.2021 r.)

 

Wysokość opłaty to 20,00 zł miesięcznie.

Wpłat należy dokonywać do końca każdego miesiąca. Instrument, który został wypożyczony w miesiącu wrześniu 2020 r. powinien być opłacony od września 2020 r. itd.

 

Podobne aktualności

Skip to content