INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO  PUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W KONECKU

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE
DO PUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W KONECKU

 

 

 

Szanowni Państwo,

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Konecku kształci bezpłatnie,
w następujących specjalnościach: fortepian, skrzypce, gitara, akordeon, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, trąbka, perkusja.

Proces kształcenia odbywać się będzie w godzinach popołudniowych, w dwóch cyklach nauczania:

  • sześcioletni cykl nauczania – grupy wiekowe młodsze (uczniowie w wieku od 6 lat do 9 lat);
  • czteroletni cykl nauczania – grupy wiekowe starsze (uczniowie w wieku powyżej 10 lat do 16 lat).

Badanie predyspozycji dziecka odbędzie się 16 czerwca 2021 r.  w siedzibie Zespołu Szkół w Konecku (sala nr 5) o godzinie 15.00, polegać będzie na sprawdzeniu uzdolnień
i predyspozycji kandydata w zakresie odpowiadającym wybranej przez kandydata specjalności kształcenia.

 

Termin składania podań mija 31 maja 2021 r. 

 

Dokumenty do pobrania: www.koneck.eu/zakładka: Publiczna Szkoła Muzyczna  lub w Urzędzie Gminy w Konecku, pokój nr 15. PODANIE-O-PRZYJĘCIE-KANDYDATA

Dokumenty należy składać:

  • osobiście w Urzędzie Gminy w Konecku (pokój nr 15);
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Konecku
    Włodzimierza Lubańskiego 11, 87-702 Koneck, z dopiskiem „Szkoła Muzyczna”;
  • drogą elektroniczną: psm@koneck.eu.

Wszelkich informacji udziela p. Anna Żak – tel. 54 2722302 w. 16, 531462118
(od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530) lub e-mail: psm@koneck.eu

Szkoła muzyczna to szansa na rozwój zainteresowań, pasji i uzdolnień…

 

Korzyści z nauki w szkole muzycznej:

Rozwija poznawczo – pobudza proces spostrzegania, wrażliwość zmysłową, koncentrację uwagi, wpływa na rozwój mowy i wzbogacenie słownictwa oraz na inwencję twórczą.

Wspiera rozwój emocjonalny dzieci – aktywne obcowanie z muzyką sprawia, że dzieci
są znacznie bardziej empatyczne, dojrzałe emocjonalnie, zrównoważone, zdyscyplinowane
i komunikatywne.

Kształtuje dodatnie cechy charakteru i woli – wyrabia cierpliwość, wytrwałość, odwagę, odporność na trud i zmęczenie.

Kształtuje wrażliwość na piękno – rozwija wyobraźnię, zaspokaja potrzebę ekspresji, uczy samodzielności myślenia i oceny estetycznej.

Wspiera społeczne zachowania – dzieci oswojone z muzyka znacznie rzadziej się kłócą
i generalnie uchodzą za bardziej zgodne. Edukacja muzyczna minimalizuje bowiem poziom zachowań agresywnych. Uczestnictwo w zajęciach muzycznych uspołecznia, przeciwdziała uczuciu samotności i sprzyja podejmowaniu współdziałania i współpracy.

Działanie terapeutyczne – rozładowuje napięcie emocjonalne, niepokoje i lęki u dzieci.

Wspiera całościowy rozwój – dzieci uczą się płynnego i elastycznego ruchu, poprawia się postawa ciała, następuje rozwój mięśni, wzmocnienie układu nerwowego, rozwój układu oddechowego i poprawa pracy serca.

 

Muzyka, uczy, bawi, wychowuje i uwrażliwia

 

Serdecznie zapraszam!!!

       Dyrektor PSM I st. w Konecku

    Wojciech Kochanowski  

 

 

 

 

Podobne aktualności

Skip to content