Raportu diagnostycznego partnerstwa Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Partnerstwo Związku Gmin Ziemi Kujawskiej tworzą: „Raportu diagnostycznego partnerstwa Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”

W ramach współpracy samorządy te podejmują wspólne działania w celu pozyskiwania środków zewnętrznych skierowanych na rozwój obszaru partnerstwa. W tym celu został przygotowany raport diagnostyczny, który prezentuje syntetyczną diagnozę społeczno-gospodarczą i środowiskowo-przestrzenną obszaru Partnerstwa. Diagnoza ta będzie podstawą do sporządzenia strategii terytorialnej obszaru na lata 2021-2030.

Diagnoza wykorzystuje podstawowe dane statystyczne, dane i opracowania gminne, badania społeczne i porusza wybrane, najważniejsze dla rozwoju obszaru Partnerstwa zagadnienia a każdy rozdział kończy się wnioskami.

Zapraszamy mieszkańców, partnerów społecznych i gospodarczych oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się i zgłoszenia uwag do „Raportu diagnostycznego partnerstwa Związku Gmin Ziemi Kujawskiej” .

W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców obszaru Partnerstwa, konsultacje projektu Raportu diagnostycznego odbywać się będą drogą elektroniczną. Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać w terminie do dnia 28.04.2021 r., za pomocą formularza dostępnego poniżej.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=sp2f3f7gL0a7U55xJZ-OZU4gk1y9oSZDiYNLIRH6SXxUN0ZDUjdCQlBYMDNPMUVDMUpYSlA5TUhBUy4u

 

Raport diagnostyczny : CWD_diagnoza_01_DO KONSULTACJI

 

Podobne aktualności

Skip to content