Posiłek w szkole i w domu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku informuje, iż w związku z powrotem dzieci do szkół w formie stacjonarnej istnieje możliwość składania wniosku o pomoc w formie gorących posiłków dla dzieci.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konecku złożyć wniosek o pomoc wraz z zaświadczeniami o dochodach. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni tel. 54-272-20-02.

 

Zastępca Kierownika GOPS

Stenia Błaszczak

Podobne aktualności

Skip to content