Nazwy ulic w miejscowości Koneck

Przebieg i nazewnictwo ulic w miejscowości Koneck, gmina Koneck

plik źródłowy: KONECK-ROZKŁAD ULIC

Nazwy i obręby następujących ulic:

 1. Adama Mickiewicza – na działkach o numerach ewidencyjnych 234, 231 i 228 w obrębie geodezyjnym 0007 Koneck, gm. Koneck,
 2. Biesiekierskich – na działkach o numerach ewidencyjnych 382/1 i 296/1 w obrębie geodezyjnym 0007 Koneck, gm. Koneck,
 3. Grabskich – na działkach o numerach ewidencyjnych 333/1 i 332 w obrębie geodezyjnym 0007 Koneck, gm. Koneck,
 4. Ignacego Jana Paderewskiego – na działkach o numerach ewidencyjnych 58 i 64 w obrębie geodezyjnym 0007 Koneck, gm. Koneck,
 5. Jana Pawła II – na działkach o numerach ewidencyjnych 53/5, 467/8, 48/3, 53/4, 55/3 i 58 w obrębie geodezyjnym 0007 Koneck, gm. Koneck,
 6. Józefa Piłsudskiego – na działkach o numerach ewidencyjnych 179, 178, 397/1, 52/1, 54/1, 152/1, 155/1, 158/1, 159/1, 164/1, 166/1, 169/1, 170/1, 171/1, 177/1, 297/1, 387/2 i 386/10 w obrębie geodezyjnym 0007 Koneck, gm. Koneck,
 7. Kazimierza Górskiego – na działkach o numerach ewidencyjnych 74 w obrębie geodezyjnym 0007 Koneck, gm. Koneck,
 8. Marii Skłodowskiej-Curie – na działkach o numerach ewidencyjnych 359, 363/1, 357 i 423 w obrębie geodezyjnym 0007 Koneck, gm. Koneck,
 9. kard. Stefana Wyszyńskiego – na działkach o numerach ewidencyjnych 150/2 w obrębie geodezyjnym 0007 Koneck, gm. Koneck,
 10. Romana Dmowskiego – na działkach o numerach ewidencyjnych 179 w obrębie geodezyjnym 0007 Koneck, gm. Koneck,
 11. Stanisława Moniuszki – na działkach o numerach ewidencyjnych 191, 16, 179, 15 i 234 w obrębie geodezyjnym 0007 Koneck, gm. Koneck,
 12. Sulimierskich – na działkach o numerach ewidencyjnych 378/1, 377, 296/1 i 358 w obrębie geodezyjnym 0007 Koneck, gm. Koneck,
 13. św. Prokopa – na działkach o numerach ewidencyjnych 179 w obrębie geodezyjnym 0007 Koneck, gm. Koneck,
 14. Wincentego Witosa – na działkach o numerach ewidencyjnych 297/1, 271/2, 386/10, 383/4, 381/2, 379/2, 335/2, 272/2, 282/2, 320/2, 283/2, 285/2, 286/2, 291/2, 298/2, 334/2 i 289/1 w obrębie geodezyjnym 0007 Koneck, gm. Koneck,
 15. rtm. Witolda Pileckiego – na działkach o numerach ewidencyjnych 319/1, 318 i 313 w obrębie geodezyjnym 0007 Koneck, gm. Koneck,
 16. gen. Władysława Andersa – na działkach o numerach ewidencyjnych 277/1 i 243 w obrębie geodezyjnym 0007 Koneck, gm. Koneck,
 17. Władysława Reymonta – na działkach o numerach ewidencyjnych 2/1 w obrębie geodezyjnym 0007 Koneck, gm. Koneck,
 18. Włodzimierza Lubańskiego – na działkach o numerach ewidencyjnych 56, 77 i 115 w obrębie geodezyjnym 0007 Koneck, gm. Koneck,
 19. Wiesława Adamczyka – na działkach o numerach ewidencyjnych 386/18 w obrębie geodezyjnym 0007 Koneck, gm. Koneck,
 20. NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” – rondo położone w miejscowości Koneck, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki 297/1, 179 i 386/10 w obrębie geodezyjnym 0007 Koneck, gm. Koneck.

Podobne aktualności

Skip to content