Ogłoszenie

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W związku z pracami na głównej magistrali wodociągowej miejscowości Koneck oraz Stacji Uzdatniania Wody w Konecku, Urząd Gminy informuje, że po uzyskaniu decyzji Urzędu Dozoru Technicznego we Włocławku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim, do 31 lipca 2021 r., w systemie awaryjnym została włączona Stacja Uzdatniania Wody w Świętem. W związku z powyższym może nastąpić zmiana właściwości organoleptycznych dostarczanej wody.

Jednocześnie, ze względu na zamiar przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Święte i jej czasowym wyłączeniu Urząd Gminy w Konecku informuje, że może wystąpić obniżenie się poziomu w zbiornikach wyrównawczych na hydroforniach w Konecku. Przy nieracjonalnym gospodarowaniu wodą może nastąpić jej brak na najpilniejsze potrzeby związane z zaopatrzeniem w wodę ludzi  i zwierząt.

Mając na uwadze dobro mieszkańców gminy Koneck

apeluję o prowadzenie

oszczędniej gospodarki wodą z sieci wodociągowej.

 

W związku z powyższym wprowadza się:

  1. zakaz podlewania ogródków, trawników, mycia pojazdów, itp. z wiejskiej sieci wodociągowej w godzinach od 5.00 do 23.00;
  2. zabrania się poboru wody z hydrantów p/poż. z wyjątkiem straży pożarnych w celach akcji gaśniczych;
  3. używania w pierwszej kolejności wody do zaspokojenia potrzeb ludzi i zwierząt;
  4. powyższe zakazy i nakazy obowiązują do czasu odwołania.

 

Jednocześnie Urząd Gminy Koneck informuje także, iż podłączanie się do gminnej instalacji wodnej bez odpowiednich zezwoleń (np. poprzez hydranty przeciwpożarowe) karane będzie w myśl art. 28, pkt  1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków karą grzywny w wysokości do 5 000 zł.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!!!

Podobne aktualności

Skip to content