Tatusiowie coraz częściej z dzieckiem w domu

Tatusiowie coraz częściej z dzieckiem w domu

 

Coraz więcej mężczyzn korzysta z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego. W okresie od stycznia do maja tego roku świadczenie to pobierało blisko 3,4 tys. ojców z województwa kujawsko-pomorskiego, a w całym kraju ponad 65 tys. Mniej popularny w przypadku panów jest macierzyński i rodzicielski.

 

Każdy mężczyzna, który podlega ubezpieczeniu chorobowemu, może skorzystać z trzech typów urlopów związanych z narodzinami dziecka. Są to: urlop ojcowski, macierzyński (zwany tacierzyńskim) i  rodzicielski. W zdecydowanej większości tatusiowie korzystają z urlopu ojcowskiego. Znacznie rzadziej biorą urlop macierzyński. Wynika to poniekąd z tego, że pierwsze 14 tygodni macierzyńskiego jest zarezerwowane tylko dla mamy – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Tata na macierzyńskim

Świeżo upieczeni rodzice mogą liczyć na 52 tygodnie wolnego od pracy, na które składa się 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego. Okres ten może wydłużyć się, jeśli przy porodzie urodzi się więcej niż jedno dziecko. Zasada ta dotyczy także opiekunów, którzy przyjmują dziecko na wychowanie.

 

Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego zarezerwowane jest wyłącznie dla matki. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach ojciec może w tym czasie przejąć opiekę nad noworodkiem tj. w przypadku śmierci matki dziecka, porzucenia przez nią dziecka lub gdy matka dziecka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Po pierwszych 14 tygodniach urlopu macierzyńskiego mama może wrócić do pracy, pod warunkiem, że pozostałą część macierzyńskiego przejmie ubezpieczony ojciec. Z takiej możliwości w województwie kujawsko-pomorskim przez pierwszych pięć miesięcy 2021 r. skorzystało tylko 217 ojców, a ponad 9,2 tys. kobiet – dodaje rzeczniczka.

 

Urlop rodzicielski

Po urlopie macierzyńskim oboje rodziców mają prawo do urlopu rodzicielskiego, który wynosi 32 tygodnie, przy urodzeniu jednego dziecka, a w przypadku porodu wielorakiego 34 tygodnie. Urlop ten mogą wykorzystać wspólnie lub podzielić między siebie. Ważne, aby łącznie nie przekroczyli limitu 32 lub 34 tygodnie. Urlop rodzicielski może być wykorzystany jednorazowo lub w czterech częściach, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. W naszym regionie w okresie od stycznia do maja tego roku  tylko 92 panów zdecydowało się na ten urlop. Natomiast kobiet, do których trafił zasiłek z tytułu urlopu rodzicielskiego, było prawie 11,8 tys.

 

Urlop ojcowski

Niezależnie od urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, ojcu dziecka przysługuje urlop ojcowski. Z urlopu ojcowskiego mogą skorzystać tylko panowie, którzy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej). Ubezpieczony tata ma prawo do urlopu ojcowskiego przez 2 tygodnie. Urlop ten może wykorzystać jednorazowo lub w dwóch równych częściach, ale maksymalnie do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia. Później urlop przepada.  Co ważne w tym samym czasie matka dziecka może przebywać na urlopie macierzyńskim, a ojciec dziecka na urlopie ojcowskim.

 

Z każdym rokiem rośnie popularność urlopu ojcowskiego. Od stycznia do maja tego roku blisko 3,4 tys. ojców z naszego regionu otrzymało z ZUS zasiłek za urlop ojcowski. W skali kraju było ich ponad 65 tys. W 2017 roku w analogicznym okresie z urlopu ojcowskiego skorzystało niemal 3,2 tys. tatusiów z województwa kujawsko –pomorskiego, a w całym kraju niemal 61,4 tys.  – informuje Krystyna Michałek.

 

Statystyka

  Liczba osób, którym wypłacono zasiłki macierzyńskie w okresie
I – V 2021 r. z tytułu:
  urlopu urlopu urlopu ojcowskiego
2021 r. macierzyńskiego rodzicielskiego
  kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni
Oddział ZUS w Bydgoszczy 4718 96 5977 50 1699
Oddział ZUS w Toruniu 4534 121 5814 42 1688
województwo kujawsko-pomorskie 9252 217 11791 92 3387

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Podobne aktualności

Skip to content