Otwarcie drogi w miejscowości Kolonia Kruszynek – 12.08.2021 r.

W dniu 12 lipca 2021 r. w miejscowości Kolonia Kruszynek odbyło się uroczyste otwarcie odcinka drogi nr 160414C Święte – Romanowo – Kolonia Kruszynek. Udział w uroczystości wzięli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Posłanka na Sejm RP IX kadencji Pani Anna Gembicka, Senator RP X kadencji Pan Józef Łyczak, Wójt Gminy Koneck Pan Ryszard Borowski, Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej w Odolionie ks. Janusz Stanowski, radni Gminy Koneck, sołtysi Gminy Koneck, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wagańca pod batutą kapelmistrza Pana Romana Organiściaka, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej ze Straszewa i Konecka, mieszkańcy wsi Ossówka, Kolonia Kruszynek oraz Kruszynek,  pracownicy Urzędu Gminy w Konecku.

Po oficjalnym przywitaniu gości przez Pana Wójta Ryszarda Borowskiego oraz prezentacji inwestycji została przecięta wstęga przez Panią Annę Gembicką, Pana Józefa Łyczaka oraz Pana Ryszarda Borowskiego. Droga została poświęcona przez Księdza Proboszcza. Podczas uroczystości zabrali głos Pani Minister oraz Pan Senator.

Po oficjalnych uroczystościach został zorganizowany krótki program artystyczny, w którym wystąpiła mieszkanka wsi Ossówki Panią Agnieszkę z córką oraz poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ossówce.

            Remont drogi gminnej nr 160414 C Święte- Romanowo-Kruszynek  na odcinku: 2,402 km, od miejscowości  Święte (pierwszy zakręt ) do ronda w miejscowości  Kol. Kruszynek. Całkowita długość drogi to 3 534 km. Do przebudowy pozostał jeszcze odcinek 1132,00 km. Inwestycja została zrealizowana  w  okresie   od 07.08.2020 r. do 21.09.2020 r.  w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych ( FDS) obecna nazwa  ( Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) przez  Firmę Inżynieryjno Drogową  DROGTOM Sp. z o.o.  z Włocławka.

Zakres prac drogowych obejmował :

  • ułożenie nawierzchni bitumicznej,
  • budowa peronów autobusowych,
  • wykonanie poboczy gruntowych oraz gruntowych poboczy umocnionych kruszywem,
  • oczyszczenie z odtworzeniem istniejących rowów przydrożnych,
  • wykonanie nawierzchni zjazdów i skrzyżowań.

            Zrealizowana droga gminna nr 160414 C Święte-Romanowo- Kolonia Kruszynek to bardzo ważny  ciąg drogowy  łączący drogi powiatowe  nr  2618 C Spoczynek-Zbrachlin z drogą  powiatową nr  2608 C Konradowo- Siniarzewo, skracający dojazd do drogi  krajowej nr 91 oraz węzła  autostradowego  na autostradzie A1  w Ciechocinku.

 Zakres finansowy  inwestycji :

 koszt całkowity  inwestycji  brutto :                             1.088.898,00  zł

– dofinansowanie    (FDS)                70 % , tj.       :           762.229,00  zł

-udział  własny  gminy Koneck        30 % , tj.        :          326.669,00  zł

Podobne aktualności

Skip to content