Spotkanie z Minister Panią Anną Gembicką – 12.07.2021 r.

W dniu 12 lipca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku odbyło się spotkanie z Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Posłanka na Sejm RP IX kadencji Panią Anną Gembicką oraz z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Koneck (tj. KGW Brzeźno, KGW Koneck, KGW Kruszynek i KGW Ossówka), z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych (tj. OSP Brzeźno, OSP Kamieniec, OSP Koneck oraz OSP Straszewo) oraz Radnymi Gminy Koneck. Podczas spotkania prezentowany był rządowy program pn. POLSKI ŁAD oraz zostały udzielone informacje dot. dotacji skierowanych dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Podobne aktualności

Skip to content