Monthly Archive: sierpień 2021

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

    W związku z realizacją projektu „Kujawsko Pomorscy Liderzy e-Administracji”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Urzędzie Gminy w Konecku została uruchomiona strona...

energia elektryczna

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Uprzejmie informujemy o przerwach w dostawie energii elektrycznej – odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowych ŻOŁNOWO 4 obwód 100 – w dniu 1 WRZEŚNIA 2021 r. w godzinach 8.30 – 12.30  nastąpią przerwy w dostawie...

Skip to content