Druga wersja projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Poniżej znajduje się pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie konsultacji społecznych drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: pismo Ministra Pudy zapraszające do konsultacji II etapu PS WPR

Ten etap konsultacji społecznych dokumentu  potrwa od 30 lipca do 15 września 2021 r. Efektem uwag zgłoszonych na tym etapie konsultacji będzie opracowanie ostatecznej wersji Planu i przekazanie go, pod koniec roku, do Komisji Europejskiej.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o jeszcze większe zaangażowanie i aktywne zgłaszanie uwag/opinii do projektu Planu za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: https://gov.pl/web/wprpo2020, na której znajduje się webankieta: #konsultacje .

Podobne aktualności

Skip to content