„Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi”

W dniach 26 lipca 2021 r. – 17 sierpnia 2021 r. odbywa się rekrutacja do projektu pn. „Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi” realizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundacja Kuźnica im. Hugona Kołłątaja we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt został objęty patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem projektu jest wyposażenie liderów lokalnych w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczną działalność na terenach wiejskich, co powinno także sprzyjać budowie kapitału społecznego polskiej wsi.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają: ryczałtowy zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowanie, wyżywienie, materiały promocyjne i szkoleniowe oraz certyfikaty.

W 4 dniowym szkoleniu (9-12 września 2021), w Ośrodku Wypoczynkowym UMK Bachotek, weźmie 50 uczestników w przedziale wiekowym 18-30 lat zamieszkujące na terenach wiejskich oraz małych miastach poniżej 20.000 mieszkańców.

Więcej informacji na stronie www.fundacjakuznica.pl/akademia

Formularz zgłoszeniowy (EAMLW_Formularz zgłoszeniowy 2021_I) należy przesłać skanem, w formie pliku doc. na adres:

Więcej informacji na stronie: http://mojregion.eu/index.php/projekty-grantowe-rlks/aktualnosci-rlks/europejska-akademia-mlodych-liderow-wsi.

Informacja przekazana za pośrednictwem Pana Bartosza Szymańskiego – Dyrektora Wydziału Koordynacji RLKS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 

 

 

Podobne aktualności

Skip to content