Posiłki – obiady w szkole i w przedszkolu

OGŁOSZENIE

Posiłki – obiady w szkole i w przedszkolu

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku informuje o możliwości składania przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej wniosków wraz z zaświadczeniami o dochodach na pomoc w formie gorącego posiłku dla dzieci – obiady w szkole podstawowej i w przedszkolu dla dzieci uczących się w placówkach oświatowych na terenie gminy Koneck.

 

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku – uprawniająca do uzyskania świadczenia w postaci posiłków w szkole nie może być wyższa niż kryterium dochodowe (150%) tj.: 792,00 zł na osobę w rodzinie zgodnie z UCHWAŁĄ NR 140 RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (Dz.U. z dnia 19 października 2018r., poz.1007)

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konecku, tel. 54-272-20-02.

Podobne aktualności

Skip to content