Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

 

 

Aby zakwalifikować się do w/w Programu należy spełniać kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej:

– W przypadku osoby samotnie gospodarującej 1.542,20 zł

– w przypadku osoby w rodzinie: 1.161,60 zł

 

oraz przesłanki wynikające z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876), to jest pozostawać w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z co najmniej jednego poniższego powodu:

– ubóstwa;

– sieroctwa;

– bezdomności;

– bezrobocia;

– niepełnosprawności;

– długotrwałej lub ciężkiej choroby;

– przemocy w rodzinie;

– potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

– potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

– bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

– trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

– trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

– alkoholizmu lub narkomanii;

– zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

– klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Na paczki żywnościowe składają się takie artykuły spożywcze, jak:

groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, fasolka po bretońsku, miód nektarowy, mus jabłkowy, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane, mleko UHT, ser żółty, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet drobiowy, płatki owsiane, filet z makreli w oleju, cukier oraz olej rzepakowy.

Asortyment różni się w zależności od dostawy.

 

POPŻ – termin wydawania żywności

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku informuje, że dniach
18-19 sierpnia 2021r. w godz. 10.00- 15.00 będzie wydawana żywności otrzymana z Caritas.

W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby, które zostały zakwalifikowane do otrzymania paczki żywnościowej w ramach POPŻ
o punktualne przybycie do punku w Ochotniczej Straży Pożarnej
w Konecku. .

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wydawanie żywności będzie odbywało się z pod nadzorem służb Ochotniczej Straży Pożarnej. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości.

Zapewnimy, iż pomoc jak zawsze trafi do wszystkich osób, które do tej formy pomocy zostały zakwalifikowane w tym roku.

Podobne aktualności

Skip to content