Kurenda dot. stypendium szkolnego

KURENDA

 

Urząd Gminy w Konecku informuje, że od dnia 23.08.2021 r. można pobierać wnioski dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2021/2022. Wnioski dostępne będą na stronie www.bip.koneck.eu oraz w pokoju nr 9 w Urzędzie Gminy w Konecku.

O stypendia mogą  ubiegać się uczniowie, których dochód nie przekracza 528,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Konecku w terminie od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r. (pokój nr 9) .

Do wniosku należy dołączyć dokumenty uwzględniające dochód rodziny za miesiąc sierpień 2021 r.  Na dochód rodziny uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania tj.:

–  zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów (netto) ,

– zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub umowa dzierżawy poświadczona notarialnie,

– odcinek renty lub emerytury,

– zaświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz świadczeń

pieniężnych z pomocy społecznej,

– zaświadczenia ze szkół,

– oświadczenia o wysokości otrzymywanych alimentów (przekaz pocztowy),

– zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej,

– oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Weryfikacji będą podlegały tylko wnioski z pełną dokumentacją.                                                                         

Podobne aktualności

Skip to content