W dniu  20  września  2021 r. w Urzędzie Gminy w Konecku, ul. Włodzimierza Lubańskiego 11 Pan Wójt Gminy Koneck – Ryszard Borowski podpisał umowę z Panem Nadleśniczym  Nadleśnictwa Gniewkowo – Mariuszem Heidinger  w sprawie  partycypacji  w kosztach  remontu drogi gminnej o długości 1000 m  w miejscowości Kruszynek, dz. nr 64/2.

Koszt  remontu drogi gminnej wynosi : 192 155,27 zł  brutto

Wkład finansowy Nadleśnictwa  Gniewkowo wynosi  :  50.000,00  zł

Wkład własny  Gminy Koneck   wynosi : 142 155,27  zł

Wójt Gminy Koneck serdecznie dziękuję Nadleśniczemu Nadleśnictwa  Gniewkowo Panu Mariuszowi Hendinger  za współpracę przy realizacji zadania inwestycyjnego.

 

Podobne aktualności

Skip to content