Uroczystość nadania imienia NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” rondu w Konecku

W dniu 24 września 2021 r. w Konecku odbyła się uroczystość nadania imienia NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” rondu w Konecku pod honorowym patronatem Pani Teresy Hałas – Przewodniczącej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Posłanki na Sejm RP IX kadencji.

Uroczystość nadania nazwy ronda rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Parafialnym pw. Św. Prokopa w Konecku. Po mszy świętej zaproszeni goście wraz z mieszkańcami w uroczystym pochodzie przeszli w pobliże ronda, gdzie kontynuowane były dalsze części uroczystości. Podczas przemarszu zagrała Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy pod batutą kapelmistrza dowódcy mjr dr Dominika Sierzputowskiego prowadzona przez mł. chor. Radosława Kamińskiego. Pan Wójt Ryszard Borowski powitał gości, Pan Tomasz Osiński – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Koneck odczytał uchwałę Nr XXIV/203/21 Rady Gminy Koneck z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy rondu NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w miejscowości Koneck, Pan Michał Grabianka – Przewodniczący Rady ds. upamiętniania działalności NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” przedstawił historię powstania NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” na Pomorzu i Kujawach. Rondo zostało poświęcone przez ks. Proboszcza Jana Radaszewskiego. Oficjalnego odsłonięcia tablicy z nazwą ronda dokonał Pan Aleksander Tydych – Zastępca Przewodniczącej NSZZ RI „Solidarność”, Pan Ryszard Borowski – Wójt Gminy Koneck oraz Pan Zbigniew Raszka – Przewodniczący Rady Gminy Koneck. Po oficjalnym odsłonięciu zabrał głos Pan Jan Krzysztof Ardanowski – Poseł na Sejm RP IX kadencji, Pan Józef Łyczak – Senator RP X kadencji, Pani Mariola Gawłowska reprezentująca Panią Annę Gembicką – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Posłankę na Sejm RP IX kadencji, Pan Józef Ramlau – Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski, Pan Sławomir Kopyść – Członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Pan Aleksander Tydych – Zastępca Przewodniczącej NSZZ RI „Solidarność” oraz Pan Wiesław Mendelewski – Radny Gminy Koneck. Pan Marcin Swaczyna – Kierownik Biura ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Urzędzie Marszałkowskim zaprosił na scenę osoby, które otrzymały medal Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” oraz medale okolicznościowe wybite z okazji 40-lecia NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Wyróżnieni złotym Medalem Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” zostali:

 • Pan Konstanty Grzegórski,
 • Pan Tadeusz Łyczak.
 • Pan Wiesław Mendelewski,
 • Pan Zbigniew Raszka.

Wyróżniony srebrnym Medalem Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” został:

 • Pan Jan Zaręba.

 

Wyróżnieni medalem okolicznościowym wybitym z okazji 40-lecia NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” zostali:

 • Pan Jan Cygański,
 • Pan Bolesław Hernacki,
 • Pan Kazimierz Kamiński,
 • Pan Anatol Makowski,
 • Pan Stefan Szymański,
 • Pan Ryszard Borowski.

Na zakończenie uroczystości wystąpiły dzieci i młodzież z Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Podobne aktualności

Skip to content