Dzień Nauczyciela 2021

    „Zacną rzeczą jest uczyć się,
lecz jeszcze zacniejszą nauczać” (M. Twain)

 

 

                                               Szanowni

                                               Dyrektorzy, Nauczyciele,

                                               Pracownicy Administracji i obsługi , Emerycie!

 

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć Państwu pełne szacunku           i uznania podziękowania za trud i poświecenie wkładane w edukację                 i wychowanie dzieci i młodzieży, za zawodowe i osobiste zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz kształtowanie wartości wśród młodych ludzi.

Wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom administracji i obsługi życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

Radość i satysfakcja z wykonywanej pracy niech zawsze idą w parze z uznaniem i szacunkiem Waszych uczniów i ich rodziców.

 

 

                                                                                                                                                                                                       Ryszard Borowski

Wójt Gminy Koneck

 

Koneck, dnia 14 października 2021 r.

Podobne aktualności

Skip to content