Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego Gminy Koneck

Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego Gminy Koneck

 

Wójt Gminy Koneck zaprasza wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców oraz zainteresowane instytucje i organizacje na konsultacje społeczne Lokalnego Programu Gospodarczego Gminy Koneck, które odbędą się w dniu 27 października 2021 r. o godzinie 15:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane: na spotkaniu w dniu 27.10.2021 r., pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na specjalnie przygotowanym formularzu.

Formularz uwag/wniosków/propozycji zmian oraz projekt dokumentu dostępne są poniżej.

Wypełnione formularze uwag należy składać od dnia 25 października 2021 r. do dnia
29 listopada 2021 r. w jeden z podanych poniżej sposobów:

  • na spotkaniu 27 października 2021 r. o godzinie 15:00
  • pocztą elektroniczną, na adres:

radgmin@koneck.eu,

wpisując w tytule wiadomości UWAGI – LPRG.

  • listownie na adres:

Urząd Giny w Konecku

Włodzimierza Lubańskiego 11

87-702 Koneck

Z dopiskiem: UWAGI – LPRG

 

Liczy się data wpływu. Formularze dostarczone lub przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego Gmina Koneck

202110261502

202110271022

 

Podobne aktualności

Skip to content