Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Koneck

Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck
uprzejmie informuje o zwołaniu XXVIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Koneck
na dzień 18 listopada 2021 r. o godzinie 10:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku.

PORZĄDEK OBRAD XXVIII SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY–
18 listopad 2021 r.

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Powołanie protokolanta.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

6.1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2021 – 2027

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

6.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/169/20 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2021 rok

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

6.3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

6.4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

6.5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

6.6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Koneck

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

6.7. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Koneck
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatu na 2022 rok

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
  i Porządku Publicznego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

6.8. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.
 5. Informacje lub komunikaty.
 6. Wnioski.
 7. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.

 

Podobne aktualności

Skip to content