Remont drogi gminnej nr 160421C Święte-Żołnowo-Kajetanowo

Gmina Koneck zrealizowała w 2021 roku inwestycję pn. Remont drogi gminnej nr 160421C Święte-Żołnowo-Kajetanowo.

Inwestycja obejmowała wykonanie w szczególności następującego zakresu robót :

  • Ścięcie poboczy gruntowych,
  • Wykonanie podbudowy zjazdów,
  • Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,
  • Ułożenie warstw bitumicznych nawierzchni i zjazdów,
  • Ułożenie umocnionego pobocza.

 

Całkowita długość zrealizowanego odcinka w ramach zadania wynosi 2,087 km.

Zadanie inwestycyjne zakończono w terminie i oddano do użytkowania.

 

Całkowita wartość realizacji zadania wynosi 840 031,97 zł.

Inwestycja została wykonana ze środków finansowych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg   i Gminy Koneck.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania wynosi 420 015,00 zł.

Wkład własny Gminy Koneck wynosi 420 016,97 zł.

 

Podobne aktualności

Skip to content