Kampania „16 Dni Bez Przemocy”

Kampania „16 Dni Bez Przemocy”

Kampania „16 Dni Bez Przemocy” potrwa od 25 listopada 2021r. do 10 grudnia 2021r.

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

 • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
 • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
 • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
 • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
 • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
 • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Kampania 16 Dni służy podkreśleniu faktu, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka, a także ma służyć budowaniu pomostu między ruchem na rzecz praw kobiet, a perspektywą praw człowieka. Zachęcamy osoby indywidualne, organizacje i sieci uczestniczące w kampanii 16 Dni, do organizowania akcji upamiętniających kluczowe daty mieszczące się w tych 16 dniach:

 • 25 Listopada: Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet
 • 29 Listopada: Międzynarodowy Dzień Obrończyń i Obrońców Praw Człowieka
  w Odniesieniu do Kobiet (Praw Człowieka jako Praw Kobiet)
 • 1 Grudnia: Światowy Dzień AIDS
 • 3 Grudnia: Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
 • 6 Grudnia: Rocznica Masakry w Montrealu
 • 10 Grudnia: Światowy Dzień Praw Człowieka i 60-ta rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, UDHR!

Link do strony internetowej kampanii:

http://kampania16dni.pl/

Podobne aktualności

Skip to content