ODDANIE DO UŻYTKOWANIA PLACU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W KONECKU

Gmina Koneck zakończyła zadanie inwestycyjne pn. „ Zmiana sposobu zagospodarowania terenu działki 31/4 poprzez urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – II i III etap ”. Projekt został zrealizowany w 100% ze środków finansowych pozyskanych z zewnątrz. Dzięki złożonemu wnioskowi w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego  na lata 2014 – 2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości  569 981,21 zł . Drugim źródłem finansowania projektu są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie  475 518,79 zł. Całość projektu wyniosła 1 045 500,00 zł. Wykonawcą zadania była firma ACTIVA Longin Witkowski z Łodzi. Plac sportowo-rekreacyjny składa się z: toru rowerowego – pumptracka o długości jezdnej torów 200 mb, siłowni zewnętrznych fitness, bieżni dł. 60 m wraz ze skocznią w dal, stołów do ping- ponga i stolików szachowych. Ponadto zostały zainstalowane elementy małej architektury, tj. ławki do wypoczynku i kosze na śmieci, teren  utwardzono kostką brukową oraz wykonano odwodnienie terenu, oświetlenie i  nasadzenia z trawnikami.

 

Podobne aktualności

Skip to content