Zasiłek opiekuńczy  a nauka zdalna od 20 grudnia

Zasiłek opiekuńczy  a nauka zdalna od 20 grudnia

 

Rodzicom uczniów szkół podstawowych nie będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko
do lat 8 w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej od 20 grudnia. Zamknięcie  placówek nie jest nieprzewidziane, jest zapowiedziane prawie dwa tygodnie przed.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ubezpieczony rodzic może otrzymać zasiłek opiekuńczy na dziecko, gdy jest ono chore albo objęte izolacją domową lub kwarantanną. Zasiłek przysługuje również, gdy rodzic musi zaopiekować się zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do której chodzi dziecko. Nie musi dojść do zamknięcia całej placówki, aby rodzicowi przysługiwał zasiłek opiekuńczy – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Co ważne zamknięcie placówki jest nieprzewidziane, jeśli rodzic dowiedział się o nim w terminie krótszym niż 7 dni przed jej zamknięciem. O nauce zdalnej w szkołach podstawowych i średnich od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. rodzice dowiedzieli się z odpowiednim wyprzedzeniem. Dlatego też rodzicom uczniów szkół podstawowych nie będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko do lat 8 – dodaje rzeczniczka.

 

Przez ile dni można otrzymywać zasiłek opiekuńczy

W ciągu roku kalendarzowego zasiłek opiekuńczy za opiekę nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat przysługuje maksymalnie przez 60 dni.  Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego na dziecko chore albo objęte izolacją domową lub kwarantanną zależy od wieku i niepełnosprawności dziecka. Jeżeli rodzic opiekuje się chorym dzieckiem do 14 lat, w tym także dzieckiem z niepełnosprawnością w tym wieku, to ma prawo do zasiłku nie dłużej niż przez 60 dni w roku kalendarzowym. Na chore dziecko powyżej 14 lat lub innego chorego członka rodziny zasiłek przysługuje tylko przez 14 dni. Natomiast na chore dziecko z niepełnosprawnością, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18 lat, zasiłek przysługuje przez 30 dni.

 

Wysokość zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia. Warto pamiętać o tym, że zasiłek ten
nie przysługuje, jeśli maluchem może zająć się drugi opiekun, np. rodzic, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny. Nie dotyczy to opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

 

Niezbędne dokumenty do ubiegania się o zasiłek opiekuńczy za opiekę nad dzieckiem

  • wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A (Z-15A należy złożyć przy każdorazowym ubieganiu się o zasiłek opiekuńczy, z wyjątkiem przypadków nieprzerwanych okresów sprawowania opieki nad tym samym dzieckiem, jeżeli nie zmieniły się żadne okoliczności), dokument powinien być złożony w oryginale w placówce ZUS lub przesłany przez PUE wnioskodawcy,
  • oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły – w przypadku opieki nad zdrowym dzieckiem do 8 lat.

 

Pracodawca/zleceniodawca, który nie wypłaca sam zasiłków, przekazuje do ZUS-u wraz z drukiem
Z-3/Z-3a wniosek ubezpieczonego o zasiłek opiekuńczy Z-15A oraz oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły.  Rodzic, który prowadzi własną firmę składa do ZUS oprócz wniosku Z-15A i oświadczenia również zaświadczenie na druku Z-3b – może to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Podobne aktualności

Skip to content