Daily Archive: 16 lutego, 2022

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Uprzejmie informujemy o przerwach w dostawie energii elektrycznej – odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej Brzeźno 2 w dniu 24 lutego 2022 r.w godzinach 9.00 – 14.00 oraz odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej Kruszynek Kolonia...

Ubezpieczenie NNW dzieci rolników

Ubezpieczenie NNW dzieci rolników Kasa informuje, że Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników...

Skip to content